"Maybe you need to be happy to live, I don't"

1378793390-3164682715_Fotor.jpg

 

慕尼黑 

位在巴伐利雅邊界的族群混雜中,些微定位不清。

奧運。觀光客。市政廳的整點孤寂。

#1

1378793395-1446968790_Fotor.jpg

 

#2

1378793399-1868460062_Fotor.jpg

 

#3

1378793403-3461376924_Fotor.jpg

 

#4

1378793406-608652146_Fotor.jpg

 

#5

1378793411-2468311591_Fotor.jpg

 

#6

1378793414-2976826162_Fotor.jpg

 

#7

1378793419-2959847318_Fotor.jpg

 

#8

1378793422-3107170619_Fotor.jpg

 

#9

1378793427-2599282841_Fotor.jpg

 

#10

1378793434-2259998596_Fotor.jpg

 

#11

1378793440-2728135740_Fotor.jpg

 

#12

1378793446-625850614_Fotor.jpg

 

#13

1378793451-288565193_Fotor.jpg

 

#14

1378793454-3903540899_Fotor.jpg

 

#15

1378793458-3341332623_Fotor.jpg

 

#16

1378793467-3875958989_Fotor.jpg

 

#17

1378793471-3580545591_Fotor.jpg

 

#18

1378793475-1326490101_Fotor.jpg

 

#19

1378793479-3880793165_Fotor.jpg

 

#20

1378793484-4012359868_Fotor.jpg

 

#21

1378793489-134547_Fotor.jpg

 

#22

1378793495-1560661721_Fotor.jpg  

    全站熱搜

    jackie.yang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()